Rejestracja

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Organizacja

Departament

Stanowisko

Stopień naukowy

Adres korespondencyjny

Doświadczenie w polityce narkotykowej (nie więcej niż 400 znaków)

Twój wkład w program konferencji. Zaprezentuj plakat z zakresu polityki narkotykowej! Zgłoś abstrakt 200 znaków - Dla chętnych

 Aplikuję o stypendium