Kontakt

Polska Sieć Polityki Narkotykowej

ul. Marszałkowska 85, Warszawa

Agnieszka Sieniawska
Koordynator Projektu
asieniawska@politykanarkotykowa.com
telefon: + 48 697 177 094

Ewa Konieczko
Event Manager
ekonieczko@politykanarkotykowa.com
telefon: + 48 608 220 533