Program konferencji – 17-19 lutego 2016

Pierwszy dzień II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 11.00
PANEL HONOROWY – CZYM JEST MIEJSKA POLITYKA NARKOTYKOWA? Oficjalne Otwarcie Konferencji. Sesja Plenarna na temat istoty, potrzeby współpracy i wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk w dziedzinie miejskich polityk narkotykowych.

Prowadząca: Agnieszka Sieniawska, przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Prelegenci:
1. Prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
2. Dr Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
3. Dr Kasia Malinowska-Sempruch, Dyrektor Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations
4. Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
5. Dr Tomas Zabransky, organizator I edycji Urban Drug Policy Conference, Praga, Czechy

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00
PANEL I – ZDROWIE PUBLICZNE A MIEJSKIE POLITYKI NARKOTYKOWE – Jakie modele przeciwdziałania narkomanii skutecznie funkcjonują w europejskich miastach? -Przykłady najlepszych międzysektorowych praktyk. -Zintegrowane centra pomocy (HIV, HCV, OST) – Terapia i leczenie

Prowadząca: Agata Kwiatkowska, Polska Sieć Polityki Narkotykowej
1. Jarosław Jóźwiak, Zastępca Prezydent M. St. Warszawy
2. Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Wrocław, Polska
3. Carlos Castro, Urząd Miasta Lizbona, Portugalia
4. Elżbieta Dybowska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Poznań, Polska
5. Alexander Bücheli „Safer Nightlife Switzerland”, Zurich, Szwajcaria
6. Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz Miasta Milanówka, Polska

KOMENTARZ: Jolanta Szachnowska, Urząd Miasta Słupsk oraz Tomasz Harasimowicz – Stowarzyszenie Monar, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30
PANEL II – PRAWO NARKOTYKOWE A PRAWA CZŁOWIEKA – Frankfurt Way jako przykład działań policji na rzecz zdrowia publicznego -Jaka jest rola Policji w miejskich strategiach narkotykowych? – Społeczna odpowiedzialność Policji w obszarze zdrowia publicznego. – Jak restrykcyjne prawo narkotykowe wpływa na redukcje szkód?

Prowadzący: dr Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
1. Prof. Dr. Heino Stöver, Uniwersytet Społecznych Nauk Stosowanych, Frankfurt, Niemcy
2. Thomas Zosel, Policja we Frankfurcie, Niemcy
3. Podinsp. Dorota Pater, Naczelnik Wydziału Profilaktyki, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Polska
4. Christian Schneider, Federal Criminal Police, Szwajcaria
5. Dr Paweł Moczydłowski, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polska
6. Nanna Gotfredsen, Program Street Lawyers, Dania

KOMENTARZ: prof. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski oraz prof. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński

15.45 – 17.15

PANEL III – PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD W MIEŚCIE – Model leczenia uzależnień w Wielkiej Brytanii – Historia oraz zmiany w leczeniu substytucyjnym uzależnienia od opioidów – Substytucja na receptę – Polska perspektywa – Kryzys finansowy w obszarze redukcji szkód

Prowadzący: Artur Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
1. vDr John Collins
, International Drug Policy Project (IDPP), Londyn, Wielka Brytania
2. Prof. Marcin Wojnar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
3. Marta Borges, koordynaror działań z zakresu redukcji szkód w regionie Lisbony i Tagus Valley
4. Peter Sarosi, „Kampania Room for Change”, Rights Reporter Foundation, Węgry
5. Sławomir Pietrzak, „Miejska polityka przeciwdziałania narkomanii na przykładzie miasta Wrocławia”, Urząd Miasta Wrocławia, Polska

KOMENTARZ: dr Kasia Malinowska-Sempruch, Open Society Foundations oraz Magdalena Bartnik, Fundacja Redukcji Szkód

17.15 – 17.45
Poster session. Prezentacja plakatów uczestników konferencji.

17.45 – 18.00
Spotkanie organizacyjne. Podział na 6 grup seminaryjnych, rozdzielenie zagadnień do przemyślenia i przygotowania na II dzień konferencji. Poszczególne grupy będą pracować nad kształtem Deklaracji Warszawskiej, która zawierać będzie wykaz rekomendowanych wytycznych do realizowania skutecznej polityki narkotykowej w mieście.

GRUPA I „Narkotyki i zdrowie publiczne”
GRUPA II „Narkotyki i przestępczość”
GRUPA III „Prawa człowieka”
GRUPA IV „Profilaktyka”
GRUPA V „Edukacja”
GRUPA VI „Czynni Użytkownicy w przestrzeni miejskiej – redukcja szkód”

18:00 – Bankiet

Drugi dzień II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych

9.00 – 10.00
PANEL IV – EUROPA WSCHODNIA. PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Prowadzący: Jan Stola, Youth Organisations for Drug Action
1. Dasha Matyushina-Ocheret, prezentacja raportu organizacji Eurasian Harm Reduction Network o sytuacji w krajach nadbałtyckich oraz na Ukrainie i w Gruzji
2. Irena Molnar, prezentacja sytuacji w Serbii, Re-Generation
3. Aleksander Ciechanowicz, prezentacja sytuacji w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska

10.00- 11.00 – Praca w grupach seminaryjnych

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00
PANEL V – CZYNNI UŻYTKOWNICY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ POKAZ FILMOWY – pokaz oraz analiza dwóch krótkometrażowych filmów przedstawiających problem narkomanii w dwóch miastach –Warszawie i Budapeszcie – Katalonia a perspektywa klubów konopnych i używania cannabis

Prowadząca: Agnieszka Lichnerowicz, Radio Tokfm
1. Tome Holz , koordynator miejskiego programu redukcji szkód (OSSIP), Frankfurt, Niemcy
2. Dr Jay Levy, International Network of People Who Use Drugs, Londyn, Wielka Brytania
3. Òscar Parés, Dyrektor International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service, Katalonia, Hiszpania

KOMENTARZ: Peter Sarosi – Rights Reporter Foundation, Węgry oraz Mateusz, były użytkownik

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30
PANEL VI – PROFILAKTYKA I EDUKACJA – Kto w mieście realizuje profilaktykę uzależnień? – Jaka jest rola szkoły w kontekście profilaktyki i edukacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii? – Kto finansuje i ewaluuje programy profilaktyczne?

Prowadzący: Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydent M. St. Warszawy
1. Edward Fox, organizacja Release, Wielka Brytania
2. Tomasz Kowalewicz, ,,Profnet” – wsparcie dobrych praktyk w profilaktyce narkomanii, Fundacja Praesterno, Polska
3. Artur Schroers, Head of Science and Research, Office of Vienna Addiction and Drug Coordinator, Vienna, Austria
4. Raul Melo, General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies, Portugalia
5. Tomasz Harasimowicz, Stowarzyszenie Monar, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

KOMENTARZ: Justyna Drath, Narkopolityka, Krytyka Polityczna oraz Alexander Bücheli „Safer Nightlife Switzerland”, Zurich, Szwajcaria

15.45 – 17.15
PANEL VII – LECZENIE UZALEŻNIEŃ. KONTEKST MIEJSKI – najlepsze praktyki miejskie w kontekście analizy istniejących modeli leczenia uzależnień – bariery i wyzwania w obliczu współczesnego obrazu zjawiska narkomanii – analiza potrzeb osób uzależnionych żyjących w dużych miastach

Prowadzący: Piotr Pacewicz, Gazeta Wyborcza
1. Dr Robert Newman, Director Baron Edmond De Rothschild Chemical Dependency Institute of Beth Israel Medical Center, Nowy York, Stany Zjednoczone
2. Adam Nyk, terapeuta uzależnień, Stowarzyszenie MONAR, Warszawa, Polska
3. Prof. Gabriele Fischer, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria
4. Katarzyna Żylińska, Anna Radomska, „Rekomendowane programy przeciwdziałania narkomanii“, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polska
5. Anna Quigley, City Wide, Dublin, Irlandia
6. Monika Dan, Romanian Anti-AIDS Association, Romanian Harm Reduction Network, Rumunia

KOMENTARZ: Jacek Charmast, Stowarzyszenie Pacjentów Substytucyjnych JUMP’93 oraz Marcin Chałupka, Narkopolityka / Krytyka Polityczna

17.15– 18.15 Praca w grupach – ciąg dalszy.

Trzeci dzień II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych

9.30 – 11.00
PANEL VIII – NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Prowadzący: Artur Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
1. Jean-Paul Grund, Addiction Research Center, Utrecht, Holandia
2. Marta Jabłońska, prezentacja raportu I-Trend, Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Warszawa, Polska
3. Grzegorz Wodowski, Stowarzyszenie Monar, Kraków, Polska

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00
PANEL IX – MIEJSKOŚĆ W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEGO I KRAJOWEGO PRAWA NARKOTYKOWEGO – jak kształtować krajowe i europejskie prawo narkotykowe, żeby było efektywne na poziomie lokalnym? – współpraca na linii instytucji europejskich i agend rządowych i miast – European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction i współpraca z Komisją Europejską, Grupą Pompidou oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych – polska perspektywa współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i agendy rządowej ds. przeciwdziałania narkomanii

Prowadzący: Marie Nougier, International Drug Policy Consortium
1. Dr Robert Newman, Director Baron Edmond De Rothschild Chemical Dependency Institute of Beth Israel Medical Center, Nowy York, Stany Zjednoczone
2. Barbara Wilamowska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska
3. Danilo Ballotta, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Lizbona, Portugalia
4. Dr Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Polska
5. Janusz Rydzkowski, polski dyplomata, ambasador tytularny

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30
DEBATA – JAKI WPŁYW WYWIERA MIĘDZYNARODOWA POLITYKA NARKOTYKOWA NA MIEJSKIE STRATEGIE ?

Prowadząca: Magdalena Dąbkowska, Global Drug Policy Program, Open Society Foundations
1. Aleksander Kwaśniewski, b. Prezydent Rzeczpospolitej Polski, Global Commission on Drug Policy
2. Dr Kasia Malinowska-Sempruch, Dyrektor Global Drug Policy Program, Open Society Foundations
3. Danilo Ballotta, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Lizbona, Portugalia
4. Marie Nougier, International Drug Policy Consortium
5. Dr Michał Boni, Parlament Europejski

15:30
ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Agnieszka Sieniawska, przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz Jarosław Jóźwiak, Zastępca Prezydent M. St. Warszawy